Η γνώμη των φοιτητών

Αρχική » Η γνώμη των φοιτητών

Η γνώμη των φοιτητών


Με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ΠΦΛ ανέπτυξε ένα πλήρες σύστημα αξιολόγησής τους από τους φοιτητές. Μέσα από την ανώνυμη συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων εκτιμάται η γνώμη των  σιτιζόμενων φοιτητών και σχεδιάζονται βελτιωτικές παρεμβάσεις. Στη σελίδα αυτή, με διαφάνεια, επιχειρούμε να αναδείξουμε τη γνώμη των φοιτητών παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των ερευνών μας .

Αποτελέσματα

Δείτε τα αποτελέσματα των τελευταίων ερευνών γνώμης. Στα αποτελέσματα αναφέρονται και τα μέτρα που λήφθηκαν με βάση τις παρατηρήσεις των σιτιζομένων


Ερωτηματολόγιο #1

Κατεβάστε το από εδώ

Ερωτηματολόγιο #2

Κατεβάστε το από εδώ

Ερωτηματολόγιο #3

Κατεβάστε το από εδώ

Ερωτηματολόγιο #4

Κατεβάστε το από εδώ

Ερωτηματολόγιο #5

Κατεβάστε το από εδώ