Το Τμήμα Συντήρησης και Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων χειρίζεται θέματα σχετικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού και που αφορούν την επισκευή, την συντήρηση και την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, την επίβλεψη και παραλαβή των εκτελούμενων έργων συντήρησης, ανακαίνισης και επισκευής, καθώς και την τήρηση των αναγκαίων βιβλίων, στοιχείων και αρχείων.

Υπεύθυνος τμήματος : Κοσμίδης Σταμάτης
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310992616
e-mail : stamkosm@auth.gr
Υπάλληλος τμήματος : Μαριγάς Γιώργος
Χατζημιχαηλίδης Γεώργιος