Το Τμήμα Προσωπικού χειρίζεται τα θέματα που αφορούν την προκήρυξη, πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση πάσης φύσεως προσωπικού, το πρωτόκολλο και διεκπεραίωση, το γενικό αρχείο, την τήρηση μητρώου προσωπικού και αναγκαίων βιβλίων, στοιχείων και αρχείων, την επιμόρφωση του προσωπικού, τις δημόσιες σχέσεις καθώς και την υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων, ασκήσεων υπαίθρου και πρακτικής άσκησης των φοιτητών.

Υπεύθυνη τμήματος : Κατούφα Άννα
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310992608
e-mail : akatoufa@auth.gr
Υπάλληλοι τμήματος : Μασμανίδης Κώστας
Μαυρομιχάλη Ελισάβετ
Πατσιαούρα Ελισάβετ