Το τμήμα Προμηθειών, Παραγωγής και Σίτισης σε συνεργασία με άλλα τμήματα, πραγματοποιώντας δειγματοληπτικούς ελέγχους, ελέγχει την ορθή τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της σύμβασης σίτισης, σε θέματα ποιότητας των τροφίμων αλλά και της επεξεργασίας των πρώτων υλών, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής.

Υποστηρίζεται από το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας και το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου.

Το τμήμα Σίτισης είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των αιτήσεων των αιτούμενων δωρεάν σίτισης φοιτητών, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ.

Υπεύθυνος τμήματος : Τσίβος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310992614
e-mail : atsivos@auth.gr
Υπάλληλοι τμήματος : Καψαχάτης Ιωάννης
Κουτζή Μαρία
Μάντσος Χρήστος
Μίχος Άγγελος
Σαμαρά Αλεξάνδρα
Φιλιππίδης Μάριος