Ο αναπληρωτής Πρόεδρος της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ., εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιό της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ. Η διάρκεια της θητείας του είναι ένα έτος και για την τρέχουσα χρονική περίοδο, στη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου βρίσκεται ο κ. Γρηγόριος Ζαρωτιάδης, κοσμήτορας της σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.