Από την Παρασκευή 4/9/2020 η διανομή συσκευασμένου γεύματος, για τα μέλη ΔΕΠ, θα πραγματοποιείται από το χώρο του εστιατορίου μελών ΔΕΠ με ωράριο 12:30-15:30

Από τη Διεύθυνση της Π.Φ. Λέσχης