Αγαπητοί/ες φοιτητές/φοιτήτριες,

το εστιατόριο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης (ΠΦΛ), αρχίζει την λειτουργία του, την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020.

Παρακαλούμε όλους/ες τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να σιτίζονται στην ΠΦΛ, να υποβάλουν άμεσα ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://register.auth.gr/dining-info,  και στη συνέχεια να παραλαμβάνουν την κάρτα σίτισης από το γραφείο 63 της Π.Φ. Λέσχης, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

 Προς το παρόν και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, ισχύουν οι εγγραφές της προηγούμενης χρονιάς και οι φοιτητές/φοιτήτριες θα εισέρχονται στην ΠΦΛ με την επίδειξη της περσινής κάρτας σίτισης.

Για τους πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες, η είσοδος θα επιτρέπεται με την επίδειξη της βεβαίωσης εγγραφής. Η ηλεκτρονική εγγραφή των φοιτητών που επιθυμούν να σιτίζονται είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της ΠΦΛ.

Ευχόμαστε σε όλες και όλους σας, καλή ακαδημαϊκή χρονιά με Υγεία και Πρόοδο.

Από τη Διεύθυνση της ΠΦΛ / 01.09.2020