Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020, η σίτιση των φοιτητών του τμήματος Δασολογίας που πραγματοποιούν εκπαιδευτική άσκηση, θα γίνεται με τη διανομή πακέτου από το εστιατόριο μελών ΔΕΠ, που βρίσκεται στο 2ο όροφο του κτιρίου της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης.

Από τη Διεύθυνση