Από την Τετάρτη 11/03/2020 και ώς την Τρίτη 24/03/2020 η λέσχη θα λειτουργήσει με την παράθεση έτοιμου συσκευασμένου φαγητού.

Η διανομή του φαγητού θα πραγματοποιείται ως εξής :

Πρωϊνό : Από 08:30 έως 10:00 στην κάτω λέσχη

Γεύμα: Από 11:00 έως 15:30

Δείπνο : Από 15:30 έως 20:00

Διανομές (για γεύμα και δείπνο) :

  • Στις δύο διανομές της κάτω λέσχης
  • Στην άνω λέσχη στην μία διανομή