Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη ανακοινώνει πως το εστιατόριο μελών ΔΕΠ δεν θα λειτουργήσει την Πέμπτη 30-1-2020.