Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ., που λήφθηκε στην υπ. αριθμ. 1190/16-12-2019 συνεδρίαση, το απογευματινό ωράριο λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου διαμορφώνεται ως εξής: από 18:00 ως 21:00. Το πρωινό και το μεσημεριανό ωράριο λειτουργίας παραμένουν ως είχαν, 8:30 ως 10:00 και 12:30 ως 16:00 αντίστοιχα.