Αγαπητοί/ες φοιτητές/φοιτήτριες,

Παρακαλούμε όλους/ες τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να σιτίζονται στην ΠΦΛ, να υποβάλουν άμεσα ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://register.auth.gr/dining-info,  και στη συνέχεια να παραλαμβάνουν την κάρτα σίτισης από το γραφείο 63 της Π.Φ. Λέσχης.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης σίτισης καθώς και των δικαιολογητικών της είναι η 31/01/2020 σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Π.Φ.Λ.